Αντιμικροβιακές Διαχωριστικές Κουρτίνες  

.

Hygenica Fantex® IPC Curtains  

Οι κουρτίνες Hygenica IPC κατασκευάζονται με το αντιμικροβιακό ύφασμα Fantex® το οποίο εξασφαλίζει ταχεία αποτελεσματικότητα και δράση κατά Log 3 έναντι ενός ευρέος φάσματος παθογόνων παραγόντων μειώνοντας σημαντικά το μικροβιακό φορτίο των παθογόνων μικροοργανισμών άμεσα.

Σε αντίθεση με τις τυπικές κουρτίνες που συχνά μολύνονται μετά την εγκατάσταση τους, οι κουρτίνες Hygenica IPC παραμένουν απαλλαγμένες από μόλυνση κατά τη χρήση τους, καθώς σκοτώνουν το 99,9% (Log 3) των παθογόνων μικροοργανισμών σε λιγότερο από ένα λεπτό.

.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της εταιρείας μας.

Κατασκευαστικός Οίκος

HYGENICA