Σύστημα Καθαρισμόυ και Απολύμανσης Αέρα

EOLIS 600 – 1200

Το σύστημα απολύμανσης και καθαρισμού αέρα EOLIS 600 – 1200  είναι μια αυτοματοποιημένη πρωτοποριακή συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για ενδονοσοκομειακή χρήση.

Το σύστημα απολύμανσης και καθαρισμού αέρα EOLIS 600 – 1200  παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό του αέρα τουλάχιστον κατά 99,99% σε αερολύματα μικρής διαμέτρου PM2.5 όπως : Σωματίδια, Σκόνη, Ίνες , Αέρια, Οσμές και Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει αποτελεσματική απολύμανση του αέρα σε: Βακτήρια, Ιούς, Σπόρους, Μύκητες (μούχλα).

Ιδιαίτερα είναι αποτελεσματικό κατά 96% έναντι του Staphylococcus epidermis, Aspergillus brasiliensis από το πρώτο φιλτράρισμα του αέρα και 99,6% αποτελεσματικό έναντι των Κορονοϊών άμεσα στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας του.

Το σύστημα απολύμανσης και καθαρισμού αέρα EOLIS 600 – 1200  διαθέτει 5 στάδια καθαρισμού και απολύμανσης του αέρα και πρωτοποριακούς αισθητήρες ανίχνευσης και μέτρησης σε πραγματικό χρόνο  α) για  τα αερολύματα με μικρή διάμετρο PM2.5 καθώς και β) για τις Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs).  

Το σύστημα απολύμανσης και καθαρισμού αέρα EOLIS 600 – 1200 διαθέτει οθόνη αφής για τον εύκολο χειρισμό του με απεικόνιση σε : ποιότητα αέρα PM2.5 και VOCs, μέτρηση λειτουργίας φίλτρου, προγραμματισμό λειτουργίας κ.λ.π

EOLIS 600 κατάλληλο για χώρους έως 60 τμ.

EOLIS 1200 κατάλληλο για χώρους έως 120 τμ.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της εταιρείας μας.

Κατασκευαστικός Οίκος

NatéoSanté