Ρομποτικό Σύστημα Απολύμανσης Χώρου με  ακτινοβολια UV-C

Hyper Light P1-P3

Το Hyper Light P1,P3 είναι μια τελευταίας γενιάς Ρομποτική συσκευή απολύμανσης χώρων με ακτινοβολία UV-C. Λειτουργήσει σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες νοσοκομείου, και σε οποιοδήποτε χώρο απαιτείτε υψηλού βαθμού απολύμανση, όπως στο χώρο του Χειρουργείου, της  Μ.Ε.Θ, των Εξωτερικών ιατρείων κ.λ.π.

Το Hyper Light P1,P3 είναι ειδικά σχεδιασμένο και αποτελεσματικό για να παρέχει εξασφαλισμένα τον μέγιστο βαθμό απολύμανσης νοσοκομειακών χώρων χρησιμοποιώντας 6 λυχνίες UV-C με εκπεμπόμενο  μήκος κύματος τα 254 nm προκειμένου να εξολοθρεύονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Με ελαχιστοποίηση του Σταφυλόκοκκου (MRSA) και σπόρους Clostridium difficile της τάξης >99,9%

Το Hyper Light P1,P3 διαθέτει αισθητήρες θερμοκρασίας καθώς και κίνησης, με κάλυψη 360ο προκειμένου η συσκευή να απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ανίχνευσης παρουσίας ατόμων και θερμότητας στον χώρο. Διασφαλίζοντας την μέγιστη ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών.

Ο χειρισμός του Hyper Light P1,P3 γίνεται μέσω κομβίων επί της συσκευής καθώς και  απομακρυσμένα μέσω tablet, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης τοπικού δικτύου Wi-Fi.


Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της εταιρείας μας.

Κατασκευαστικός Οίκος

Mediland Enterprise Corporation

.