Ηλεκτρικές κλίνες νοσηλείας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Οι ηλεκτρικές κλίνες νοσηλείας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της  προορίζονται για την νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών. Διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρικές κινήσεις καθώς και πρωτοπόρα συστήματα θεραπείας και ασφαλείας προκειμένου να παρέχουν μια ασφαλή και άνετη νοσηλεία.    

Οι ηλεκτρικές κλίνες νοσηλείας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας  είναι κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής και πληρούν τις διεθνείς νόρμες ασφαλείας ΕΝ 60601-2-52, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN ISO 14971, EN 1041, EN ISO 15223-1.

 

                . 

                   .

      .

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της εταιρείας μας.

Κατασκευαστικός Οίκος

.