Ηλεκτρικές Κλίνες Νοσηλείας

Οι ηλεκτρικές κλίνες νοσηλείας της PROMA REHA προορίζονται για ασθενείς που νοσηλεύονται τόσο σε τυπικούς όσο και σε εξειδικευμένους θαλάμους νοσοκομείων. Όλα τα κρεβάτια είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής και πληρούν τις διεθνείς νόρμες ασφαλείας ΕΝ 60601-2-52, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN ISO 14971, EN 1041, EN ISO 15223-1.

Διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρικές κινήσεις καθώς και πρωτοπόρα συστήματα ασφαλείας  προκειμένου να παρέχουν μια ασφαλή και άνετη νοσηλεία.

                                                       GENEO

                SUPERTA E

             

   

SUPERTA H

  


Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της εταιρείας μας.

Κατασκευαστικός Οίκος

PROMA REHA